Brzina zvuka u vazduhu iznosi oko 340 metara u sekundi. Brzina se menja u zavisnosti od materijala kroz koji prolazi (vazduh, voda...).

Zbog relativno sporog kretanja zvuka moguće je na primer odrediti na kolikom rastojanju je udario grom. Izmeri se vreme od pojave svetlosti do momenta pojave zvuka i broj sekundi se pomnoži sa 340 metara u sekundi i tako se dobije rastojanje.

Na učestanostima iznad 5500 Herca zvuk se toliko sporo kreće da je čoveku uz pomoć dva uha moguće odrediti smer odakle zvuk dolazi. Ako je čovek okrenut npr. ukoso prema izvoru zvuka, zvuk stiže pre do bižeg uha nego do drugog i čovek to instiktivno konstatuje i mahinalno se okreće ka zvuku.