Vat kroz metar-kelvin

Vat kroz metar-kelvin je jedinica za specifičnu toplotnu provodljivost u SI sistemu jedinica.

Izražava se pomoću SI jedinica: