Otvori glavni meni

Atomski broj (redni broj, Z) jednog hem. elementa pokazuje koje mesto on zauzima u periodnom sistemu elemenata. U isto vreme ovaj broj pokazuje koliko ima protona u atomskom jezgru toga hemijskog elementa odnosno elektrona u atomskom omotaču. Često se obeležava slovom Z.

Osobine hemijskih elementa su periodične funkcije atomskog broja. Ovo je otkrio ruski naučnik Mendeljejev.

Atomski broj treba razlikovati od masenog broja koji predstavlja zbir broja protona i neutrona u atomskom jezgru.