Metaloidi je naziv za grupu elemenata, čije se osobine nalaze između metalnih i nemetalanih osobina

Metaloidi imaju niz metalnih osobina - kao na primer blješteća površina i visoke temperature topljenja. Ipak, oni imaju mnogo lošiju električnu i toplotnu provodljivost od tipičnih metala, a veće od tipičnih nemetala, što je uzrok njihovog javljanja u poluprovodnicima.

Njihove hemijske osobine takođe se ne mogu ubrojati ni u metalne ni u nemetalne: sa jedne strane pokazuju nemetalne osobine - npr. grade dosta jake neorganske kiseline, a sa druge strane pokazuju tipične metalne - pokazuju veću tendenciju za pravljenje baza nego kiselina i sposobni su za stvaranje kompleksnih jedinjenja kao prelazni metali.

Eksterni linkovi

uredi