Nemetali

(Preusmjereno sa stranice Nemetal)
Redni broj Ime Simbol
1 Vodik H
6 Ugljik C
7 Azot N
8 Kisik O
15 Fosfor P
16 Sumpor S

Zajedno sa metalima i polumetalima, nemetali su obilježeni po svojstvu ionizacije i spajajućih svojstava. To dolazi ot toga da su jako elektronegativni tj. dobivaju valentne elektrone nego što ih daju.

Nemetali su:

1.) plinovi(gasovi): vodik (H2), kisik (O2), dušik(azot) (N2), klor(hlor) (Cl2), fluor (F2), te plemeniti plinovi: Helijum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe), Radon (Rn)

2.) tekućine: brom (Br2)

3.) čvrste tvari: ugljik (C), sumpor (S ili S8), fosfor (P ili P4) i jod (I2)

Nemetali su halogeni elementi, halkogeni elementi, plemeniti plinovi

Postoji 17 nemetala, koji su veoma zastupljeni u prirodi i nalaze se na desnoj strani PSE. Njihove zajedničke osobine su malena gustoća, savitljivost, ne provode elektricitet (osim grafita), dolaze u sva 3 agregatna stanja i bez sjaja su. Međusobno se spajaj u kovalentnom vezom, a sa metalima ionskom vezom. U periodnom sistemu elemenata na lijevoj strani i u sredini su smješteni metali, na desnoj strani su nemetali, a između njih se nalaze polumetali.