Tantalijum

(Preusmjereno sa stranice Tantal (element))
Hf - Ta - W
Nb
Ta
Db  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Tantal, Ta, 73
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda VB, 6
gustina, tvrdoća 16650 kg/m3, 6,5
Boja plavičastosiva
Osobine atoma
atomska masa 180,9479 u
atomski radijus 145 (200) pm
kovalentni radijus 138 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f145d36s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 11, 2
oksidacioni broj 5
Osobine oksida srednje kiseli
kristalna struktura regularna prostorno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 3290 K (3017 °C)
temperatura ključanja 5731 K (5458 °C)
molska zapremina 10,85×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 743 kJ/mol
toplota topljenja 31,6 kJ/mol
pritisak zasićene pare 0,776 Pa (3269 K)
brzina zvuka 3400 m/s (293,15K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,5 (Pauling)
1,33 (Alred)
specifična toplota 140 J/(kg*K)
specifična provodljivost 7,61×106 S/m
toplotna provodljivost 57,5 W/(m*K)
I energija jonizacije 761 kJ/mol
II energija jonizacije 1500 kJ/mol
III energija jonizacije 2100 kJ/mol
IV energija jonizacije 3200 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
179Ta (veš.) 1,82 godina z.e. 0,110 179Hf
180Ta 0,012% >1,2×1015 godina z.e. 0,854 180Hf
β+ 0,708 180Hf
181Ta 99,988% stabilni izotor sa 108 neutrona
182Ta (veš.) 114,5 dana β- 1,811 182W
tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Tantal (Ta, latinski - tantalium) - je prelazi metal VB grupe. Ime je dobio po ličnosti iz grčke mitologije - Tantalu.

Zastupljenost: tantal je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 2 ppm (eng. parts per million).

Najvažniji mineral tantala je tantalit (Fe,Mn)Ta2O5