Ta - W - Re
Mo
W
Sg  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Volfram, W, 74
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda VIB, 6
gustina, tvrdoća 19250 kg/m3, 7,5
Boja čeličnosiva
Osobine atoma
atomska masa 183,84 u
atomski radijus 135 (193) pm
kovalentni radijus 146 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f145d46s2
e- na energetskoim nivoima 2, 8, 18, 32, 12, 2
oksidacioni brojevi 6, 5, 4, 3, 2
Osobine oksida srednje kiseli
kristalna struktura regularna prostorno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 3695 K (3422 °C)
temperatura ključanja 5828 K (5555 °C)
molska zapremina 9,47×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 824 kJ/mol
toplota topljenja 35,4 kJ/mol
pritisak zasićene pare 4,27 Pa (3680 K)
brzina zvuka 5174 m/s (293,15K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 2,36 (Pauling)
1,40 (Alred)
specifična toplota 130 J/(kg*K)
specifična provodljivost 18,9×106 S/m
toplotna provodljivost 174 W/(m*K)
I energija jonizacije 770 kJ/mol
II energija jonizacije 1700 kJ/mol
III energija jonizacije 2300 kJ/mol
energija jonizacije 3400 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
180W 0,12% stabilni izotor sa 106 neutrona
181W (veš.) 121,2 dana z.e.   181Ta
182W 26,50% stabilni izotor sa 108 neutrona
183W 14,3% stabilni izotor sa 109 neutrona
184W 30,64% stabilni izotor sa 110 neutrona
185W (veš.) 74,8 dana β- 0,433 185Re
186W 28,6% stabilni izotor sa 112 neutrona
tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Volfram (W, latinski - wolframium) - je metal prelazi metal VIB grupe. Ime je dobio po nemačkoj reči Wolfram koja označava bezvredan metal.

volfram u prahu

Na engleskom jeziku je naziv elementa Tungsten, što vodi poreklo od švedskog teška stena, mada ga i Šveđani zovu Volfram.

Zastupljenost: volfram je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 1 ppm (eng. parts per million). Najvažniji minerali volframa su:

  • šelit CaWO4
  • volframit (Fe,Mn)WO4