Molarni volumen

(Preusmjereno sa stranice Molska zapremina)

Molarni volumen (Vm) je volumen koji zauzima jedan mol supstance (hemijski element ili hemijski spoj) pri određenoj temperaturi i pritisku. Jednak je količniku molarne mase i gustoće supstance (SI jedinica: m3/mol, ali se mogu koristiti i druge jedinice, npr. Lmol-1):

Molarni volumen idealnog plina je:

Pri standardnoj temperaturi i pritisku (0°C i 1 atm) molarni volumen idealnog plina je Vm = 22,414 Lmol-1.[1]

Reference

uredi
  1. P. W. Atkins:Physical Chemistry, Oxford University Press, 1990