Molarna masa jednog mola hemijskog elementa ili hemijskog jedinjenja.[1] Jedan mol je količina supstance koja sadrži onoliko elementarnih čestica koliko ima atoma u 12 g ugljenikovog izotopa C12 što je 6,023×1023 Ovaj broj naziva se Avogadrov broj i odnosi se na elementarne čestice (molekule, atome ili jone) u 1 molu neke supstance. Molarna masa je pogodna i često upotrebljavana veličina u hemiji jer dozvoljava laku konverziju između stehiometrijskih (molarnih) odnosa predstavljenih hemijskom jednačinom i masenih odnosa, koji su značajniji u praksi.[2][3]

Izračunavanje

uredi

Preko molarne mase moguće je izračunati i broj molova supstance prisutnih u nekoj njenoj masi, po formuli:

 , gde je n - broj molova, m - data masa a M - molarna masa date supstance.

Molarna masa hemijskog spoja je jednaka sumi molarnih masa hemijskih elemenata od kojih je spoj građen, pomnoženih sa stehiometrijskim koeficijentima, npr za vodu:  

Reference

uredi
  1. Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 0-03-005938-0. 
  2. International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. Electronic version.
  3. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "relative molar mass". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.