Guma ili elastična guma je mehanički čvrst i izvanredno elastičan materijal koji se dobija od kaučuka postupkom vulkanizacije.

Propagandni plakat iz drugog svjetskog rata koji upozorava na nestašicu gume

Eksterni linkovi

uredi