Džul (eng. joule; simbol: J; takođe njutn metar, vat sekund ili kulon volt) je SI jedinica za energiju i rad. Nazvana je po fizičaru Džejmsu Preskotu Džulu (1818-1889).

1 džul = 1 N · 1 m = 1 njutn · 1 metar = 1 kg · 1 m2 · 1 s−2
1 džul = 1 C · 1 V = 1 kulon · 1 volt
1 džul = 1 W · 1 s = 1 vat · 1 sekunda

Jedan džul je rad koji izvrši sila od jednog njutna na putu od jednog metra; tako se sreću i izrazi njutn metar ili njutn-metar, simboli N·m ili N m. Međutim, da bi se izbegla zabuna, njutn metar se najčešće koristi kao mera momenta sile, a ne energije.

Na drugi način predstavljen, jedan džul je rad potreban da se na površini Zemlje podigne masa od oko 102 g (npr. mala jabuka) za jedan metar.

Takođe, jedan džul je rad potreban da se prenese naelektrisanje od jednog kulona kroz električnu potencijalnu razliku od jednog volta.

Jedan džul predstavlja i rad koji izvrši u jednoj sekundi mašina snage jednog vata.

1 džul je:

Kilodžul

uredi

Kilodžul (skraćeno: kJ) je jedinica za energiju jednaka 1000 džula.

  • Jedan kJ je rad koji mašina snage jednog kilovata izvrši za jednu sekundu.
  • Jedan kJ je potrebno da se istopi 3 grama leda na 0 °C
  • Otprilike jedan kJ rada se izvrši kada se 100 kilograma podigne za jedan metar na Zemljinoj površini (ili ako se jedan kilogram podigne 100 metara).
  • Jedan kJ je jednak 5/18 (otprilike 0,2778) vat časova

Megadžul

uredi

Megadžul (skraćeno: MJ) je jedinica za energiju jednaka 1.000.000 tj. 106 džula.

  • Jedan MJ je približna vrednost rada koju izvrši mašina snage jednog kilovata za petnest minuta.
  • Jedan MJ je dovoljno da istopi 3 kilograma leda na 0 °C
  • Jedan MJ je jednak 5/18 (otprilike 0,2778) kilovat časova
  • Jedan MJ je približna hranljiva vrednost pola litre soka od narandže.

Vidi još

uredi