Kulon (jedinica)

(Preusmjereno sa stranice Kulon)

Kulon (eng/fr coulomb; simbol: C) je SI jedinica naelektrisanja i definiše se kao količina naelektrisanja koju prenese struja od jednog ampera za jednu sekundu. Kulon je 6,241506×1018 puta veći od naelektrisanja jednog elektrona. Kulon je dobio naziv po francuskom fizičaru Šarl-Ogisten de Kulonu (1736-1806).

Alternativna definicija uredi

Pošto su Džozefsonovoj i fon Klicingovoj konstanti date konvencijom utvrđene vrednosti, moguće je da se kombinuju ove vrednosti (KJ ≡ 4,835 979×1014 Hz/V i RK ≡ 2,5812807×104 Ω) kako bi se stvorila alternativna (ne još zvanična) definicija kulona. Tada je kulon tačno 6,24150962915265×1018 elementarnog naelektrisanja.


SI jedinice za elektricitet uredi

SI jedinice za elektromagnetizam
Ime Simbol Definicija Veličina
amper (SI osnovna jedinica) A A Jačina električne struje
kulon C A•s Količina naelektrisanja
volt V J/C = kg•m2•s−3•A−1 Potencijalna razlika, Napon
om Ω V/A = kg•m2•s−3•A−2 Otpor, Impedansa
om metar Ω•m kg•m3•s−3•A−2 Specifični otpor
vat W V•A = kg•m2•s−3 Električna snaga
farad F C/V = kg−1•m−2•A2•s4 Električni kapacitet
farad po metru F/m kg−1•m−3•A2•s4 Permitivnost
recipročni farad F−1 kg1•m2•A−2•s−4 Elastanca
simens S Ω−1 = kg−1•m−2•s3•A2 Električna provodnost
simens po metru S/m kg−1•m−3•s3•A2 Specifična električna provodljivost
veber Wb V•s = kg•m2•s−2•A−1 Fluks magnetnog polja
tesla T Wb/m2 = kg•s−2•A−1 Magnetna indukcija
amper po metru A/m m−1•A Jačina magnetnog polja
amper po veberu A/Wb kg−1•m−2•s2•A2 Magnetna otpornost
henri H V•s/A = kg•m2•s−2•A−2 Induktivnost
henri po metru H/m kg•m•s−2•A−2 Permeabilnost
(bez dimenzija) - - Magnetna osetljivost

Povezano uredi