Elementarni naboj

(Preusmjereno sa stranice Elementarno naelektrisanje)

Količina elementarnog naelektrisanja, obično se označava sa e je količina naelektrisanja jednog protona, ili ekvivalentno, količina negativnog naelektrisanja koje nosi jedan elektron. Ovo je osnovna fizička konstanta. Da bi se izbegla konfuzija u vezi sa oznakom e ponekad se naziva i „elementarna količina pozitivnog naelektrisanja“. Izmerena vrednost je od oko 1,602176487 (40) × 10-19 C, Kulona u Međunarodnom sistemu jedinica, ili vrednost 4,80320427 (12) × 10-10 StatC u centimetar-gram-sekund CGS sistemu (engl. Centimetre gram second). Dok u sistemu atomskih jedinica, e kao jedinica naelektrisanja ima vrednost 1.