Fahrenheit

(Preusmjereno sa stranice Farenhajt)

Fahrenheitova temperaturna skala je skala za mjerenje temperature, koju je 1724. osmislio njemački fizičar Gabriel Fahrenheit. Stupnjevi izmjereni na Fahrenheitovoj temperaturnoj skali obilježeni su znakom °F. Fahrenheitovu skalu su uporabljali isključivo Englezi cijelog svijeta, sve do 70-ih godina 20. stoljeća, a sada su mnoge engleske zemlje prihvatile (osim Sjedinjenih Država i Jamajke) korištenje Celzijeve temperaturne skale. Normalna temperatura čovjekova tijela je 98,6 °F, ali prije se smatrala normalna temperatura čovjeka 96 °F. Ovu termometarsku skalu usavršio je Gabriel Fahrenheit, napunivši je živom, koja je postala zamjena za alkohol. Led se topi na 32 °F, a voda vrije na 212 °F.

  Države koje koriste °F
  Countries that use both °F and °C
  Države koje koriste °C

Iz Fahrenheitove temperaturne skale lako se stupnjevi Fahrenheita preračunavaju u Celzijeve stupnjeve:

T(°C) = (T(°F) - 32 °F)/1,8

Obratna formula je

T(°F) = 1,8 T(°C) + 32

Konverzija temperatura uredi

Povezano uredi