Saobraćaj u Belgiji

Belgija spada u najrazvijenije zemlje Evrope sa veoma povoljnim položajem između drugih značajnih zemalja. Zbog toga je saobraćaj u Belgiji veoma razvijen i gust. Belgija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Najvažnije saobraćajno čvorište je glavni grad Brisel.

Antverpen je jedna od najvećih evropskih luka
Karta železnica u Belgiji
 
Glavna železnička stanica u Antverpenu
 
Tramvaj na ulicama Genta

U Belgiji postoji preduzeće nadležno za železnicu pod nazivom „Narodno železničko preduzeće Belgije“.

Ukupna dužina železničke mreže standardnog koloseka u Belgiji je 3.536 km (1998. godine), od čega je elektrifikovano čak 2.950 km železnice ili oko 80% celokupne mreže. Takođe, celokupna mreža je standardnog koloseka. Postojeće pruge dvostrukog ili višestrukog koloseka su preovlađujuće, odnosno njihova ukupna dužina je 2.563 km. Svi ovi pokazatelji govore o veoma razvijenoj i savremenoj železničkoj mreži sa velikim prometom. U skladu sa tim, prevoz železnicom je čest i jeftin.

Smatra se da je belgijska železnička mreža najgušća u svetu, a masovni javni prevoz železnicom vezuje se još za razdoblje pre Prvog svetskog rata. Zapravo, svako mesto ima makar malu železničkju stanicu i stalnu vezu vozom sa obližnjim gradom. Najveća železnička čvorišta su veliki gradovi - Brisel, Antverpen i Lijež.

Danas postoje dve železničke linije velikih brzina (oko 300 km/h), koje delom prolaze kroz Belgiju. Dve druge su u izgradnji (završetak - 2008. g.):

Jedini grad sa klasičnim metro sistemom je Brisel (pogledati: Briselski metro). Laki metro postoji u Antverpenu i Šarleroi. Tramvajski prevoz je prisutan u svim značajnijim gradovima - Brisel, Antverpen, Gent, Lijež, Luven, Šarlroa, Mons, Haselt, Namur, Briž, Ostende, ....

Železnička veza sa susednim zemljama:

  Za više informacija pogledajte članak Autoputevi u Belgiji
 
Karta autoputeva u Belgiji
 
Autoput A27 u istočnoj Belgiji
 
Autoput A4, nazvan i "Autoput sv. Huberta"

Ukupna dužina drumskih puteva u Belgiji je 149.018 km (2002. g.). Dužina magistralnih puteva je 12.610 km, a autoputeva je znatna, 1.729 km, što je i osobeno za gusto naseljene zemlje poput Belgije. Belgija je bila među prvim državama koje su gradile autoputeve, a danas ih ima „u svakom kutku“ države. Postoje i autoputevi sa tri kolovozne trake u jednom smeru.

Današnji državni autoputevi povezuju sve važnije gradove u državi i okruženju. Mnogi autoputevi prate linije glavnih železnica. Oni se uglavnom pružaju trasama Evropskih koridora, a nose dvojne oznake "A+broj". U autoputeve se ubrajaju i autoputni prsteni oko velegrada sa tim što oni nose dvojne oznake "R+broj". I putna mreža nižeg ranga je gusta i veoma savremena.

Najvažniji državni autoputevi su oni duž evropskih koridora i to su:

Najvažniji kružni autoputevi („prsteni“) oko značajnih gradova su:

 
Albertov kanal
 
Stara luka u Ostendeu
 
Kanal u jezgru Brižu

Belgija je primorska zemlja, međutim ona nevelikom dužinom izlazi na Severno more, gde se nalazi jedina značajna luka na otvorenom moru, Ostende. Sa druge strane, za privredu zemlje i evropskog zaleđa mnogo je važnija luka Antverpen, jedna od najvećih u Evropi. Ona se nalazi na ušću reke Šelde u more i ima pristup otvorenom moru preko Holandije. Luka grada Briža takođe se može smatrati morskom, pošto se nalazi na par kilometara od otvorenog mora, sa kojim je povezana duboko prokopanim kanalom, pogodnim i za morska plovila.

Pored pomorskog saobraćaja Belgija se može bolje pohvaliti veoma razvijenim rečnim i kanalskim saobraćajem. Svaka belgijska reka koja je imala uslove da postane plovna postala je ljudskih radom, a tamo gde to nije bilo moguće prokopavani su veštački kanali i građeni nasipi. Po poslednjim procenama dužina unutarkopnenih plovnih puteva u Belgiji je 2.043 km, od čega oko 75% može primiti brodove srednje veličine, pa je pogodno za privredni saobraćaj. Najpoznatije plovne reke su Šelda i Meza. Na prvoj se nalazi Antverpen, a na drugoj Lijež i Namir.

Belgijski kanali se koriste mnogo više od reka za mesni i međugradski prevoz feribotima. Mreža kanala u Belgiji povezana je i sa mrežama kanala u Francuskoj i Holandiji, a posebno je gusta u severnom delu zemlje, koji je nizijski i otvoreniji ka moru. Značajno je i to što kanali obično prolaze kroz istorijska jezgra gradova, pa je moguć veoma lak prevoz iz središta jednog grada u središte drugog. Posebno su poznati kanali Genta, Briža, Luvena, Antverpena. Najpoznatiji kanali u državi su:

Gasovodi i naftovodi

uredi

Naftovod: Dužina tokova je 161 km.

Gasovod: Dužina tokova je 3.300 km.

  Za više informacija pogledajte članak Aerodromi u Belgiji
 
Satelitski snimak briselskog aerodroma
 
Glavna zgrada Aerodroma Lijež

U Belgiji postoji mnogo aviopreduzeća, od kojih je najpoznatije državno preduzeće Brisel erlajns.

U državi postoji i 42 zvanično upisana aerodroma, od toga sa tvrdom podlogom ukupno 24. Ukupno 9 aerodroma ima IATA kod (IATA Airport Code) i, samim tim, međunarodni značaj. Poznati aerodromi su:

Najveći i najvažniji aerodrom u zemlji je briselski Aerodrom "Zaventem", koji se nalazi 11 km severoistočno od grada. Aerodrom je veoma prometan, a značajan broj korisnika su ljudi povezani sa ustanovama Evropske unije u gradu Briselu. Pored ovog aerodroma potrebno je spomenuti i Aerodrom "Bierze" u Liježu, koji spada u red prvih 10 kargo aerodroma u Evropi po prometu.

U Belgiji postoji i 1 zvanično upisan helidrom.