Saobraćaj na Malti

(Preusmjereno sa stranice Saobraćaj Malte)

Republika Malta je mala ostrvska država u središnjem Sredozemlju, što je uticalo na razvijenost određenih vidova saobraćaja. Posebno se naglašava razvijenost pomorskog saobraćaja, koji je vekovima bio jedina veza sa ostatkom sveta. Glavni saobraćajni čvor je gradsko područje La Valete.

Malta ima razvijen drumski, vazdušni i pomorski saobraćaj. U unutrašnjem prometu najavažniju ulogu imaju drumska vozila.


Malta je nekada imala železničku prugu, koja je povezivala državne luke i kasarne u unutrašnjosti ostrva, ali je ona ukinuta zbog neisplativosti 1931. godine.

Ukupna dužina puteva na Malti je 2.254 km (2003. godine), od čega je 88% sa tvrdom podlogom. Pravih autoputeva nema, ali su putevi u zemlji savremeni. Glavno sredstvo javnog prevoza su autobusi (500 vozila).


 
Zaliv Velika luka kod La Valete

Malta je izrazita ostrvska zemlja i pomorski saobraćaj je veoma razvijen. Najbolja prirodna luka tzv. Velika Luka nalazi na istočnoj obali i u okviru gradskog područja La Valete, što je i bio glavni razlog obrazovanja grada na ovom mestu. Pored ove luke postoje i manje luke - Marsamhet luka (i marina za jahte) i Marsahlok luka, namenjena kargo prevozu. Manje ostrvo Goco takođe poseduje luku.

Postoji razvijen putnički prevoz feribotima između mesta na Malti i Malte i okolnih država (najviše Italije).


Gasovodi i naftovodi

uredi

Na Malti ne postoje gasovodi i naftovodi.


 
Glavna zgrada Međunarodnog aerodroma na Malti

Na Malti postoje 2 zvanično upisana aerodroma, ali samo je samo jedan sa IATA kodom (IATA Airport Code). To je Malteški međunarodni aerodrom kod naselja Lika, u okviru gradskog područja La Valete. Drugi aerodrom je aerodrom na manjem ostrvu Goco, sa kojim postoji svakodnevna avio-veza. Oba aerdroma su posebno uposlena leti, tokom glavne turističke sezone