Saobraćaj u Makedoniji

(Preusmjereno sa stranice Saobraćaj Republike Makedonije)

Republika Makedonija je po svom položaju kontinentalna zemlja u sredini Balkanskog poluostrva, pa su i glavne saobraćajne veze u zemlji one povezuju različite delove poluostrva (transbalkanske veze). Posebno je važna veza sever-jug Vardarskom udolinom, koja povezuje Grčku sa ostatkom Evrope.

Makedonija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj, a prestonica zemlje, Skoplje, je središnji saobraćajni čvor u zemlji.

Železnički saobraćaj uredi

Pogledati: Makedonske železnice

Ukupna dužina železničke mreže u Makedoniji je 699 km. Najvažnija železnička linija je pruga na liniji granica sa Srbijom - Kumanovo - Skoplje - Veles - Đevđelija - granica sa Grčkom. Od 2001. godine gradi se pruga Beljakovci - granica sa Bugarskom, čime će se dobiti neposredna veza Skoplje - Sofija. Najvažnije železničko čvorište u zemlji je Skoplje, a ostala dva su Veles i Kumanovo.

Železnička veza sa susednim zemljama:

Drumski saobraćaj uredi

Glavni članak: Autoputevi u Makedoniji

Ukupna dužina puteva u Makedoniji je 9.573 km (2002. godine), od toga 2.768 km u tvrdoj podlozi (beton, asfalt). Makedonija poseduje i 192 km putne mreže pod autoputevima, dok je dodatnih 47 km u izgradnji ili u planovima (2003. godine).

Kroz Makedoniju prolaze sledeći Evropski koridori:

Vodeni saobraćaj uredi

Razvijen je samo jezerski saobraćaj preko Ohridskog i Prespanskog jezera i to najviše u turističke svrhe.

Gasovodi i naftovodi uredi

Gasovod: Dužina tokova je 120 km (2004. godine).

Naftovod: Dužina tokova je 268 km (2004. godine),

Vazdušni transport uredi

U Makedoniji zvanično postoji 17 aerodroma (2002. godine), od toga 11 sa čvrstom podlogom. Među njima dva aerodroma međunarodnog karaktera, jer su uvrštena na listu aerodroma sa IATA kodom (IATA Airport Code):