Saobraćaj u Mađarskoj

(Preusmjereno sa stranice Saobraćaj Mađarske)

Republika Mađarska nalazi u središnjem delu Panonske nizije, pa je izrazito ravničarska zemlja, što pogoduje razvoju svih vidova saobraćaja. Druga važna osobina zemlje značajna za saobraćaj je da je Mađarska podunavska zemlja.

Mađarska ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodeni saobraćaj. Budimpešta, kao prestonica države, do te mere je značajan čvor u državnoj saobraćajnoj mreži, da se kaže da "svi putevi vode do Budimpešte".

Železnički saobraćaj uredi

 
Karta železničke mreže u Mađarskoj
 
Keleti železnička stanica u Budimpešti
 
Tramvaj na ulicama Miškolca

Pogledati: Mađarske državne železnice

Ukupna dužina železničke mreže u Mađarskoj je 7.606 km (1998. godine), od čega je oko 97% standardne širine koloseka. Elektrificirano je 2.270 km železnice, a dužina pruga sa dvojnim kolosekom je 1.236 km. Ovo govori o razvijenosti železničke mreže i može se reći da svako značajnije mesto u zemlji ima železničku stanicu ivezu železnicom.

Glavni saobraćajni čvor je Budimpešta sa tri velike železničke stanice: Keleti, Njigati i Deli. Drugi po važnosti železnički čvor u zemlji je Solnok. Najvažnije železničke pruge kreću od Budimpešte u sledećim pravcima:

Budimpešta je takođe jedini grad u Mađarskoj sa gradskom železnicom i sa metro sistemom, jednim od najstarijih u svetu (pogledati: Budimpeštanski metro). Budimpešta ima i razvijenu tramvajsku mrežu, a pored prestonice tramvajsku mrežu imaju i gradovi Miškolc, Segedin i Debrecin. Nekada je bilo više mađarskih gradova sa tramvajskim pevozom, ali su oni u međuvremenu zamenjeni autobusima.

Železnička veza sa susednim zemljama:

Drumski saobraćaj uredi

 
Autoputna mreža Mađarske - izgrađeni i planirani autoputevi
 
Autoput M7

Pogledati: Autoputevi u Mađarskoj

Ukupna dužina drumskih puteva u republici Mađarskoj je 188.490 km, od čega je sa čvrstom podlogom 81.950 km. Dužina autoputeva trenutno iznosi 1013 km (2007. godine), ali se u narednim godinama očekuje brza izgradnja novih deonica.

Današnji državni autoputevi i oni koji će biti izgrađeni u bliskoj budućnosti povezuju prestonicu Budimpeštu sa obodom zemlje i prestonicama susednih zemalja. Oni se uglavnom pružaju trasama Evropskih koridora, a nose dvoznačne nazive "M+broj".

Najvažniji državni autoputevi su:

Za više obaveštenja o autputevima u Mađarskoj: Motorway information (na engleskom jeziku)

Vodeni saobraćaj uredi

Mađarska je kontinentna zemlja i stoga nema pomorskih luka. Od luka u okolnim zemljama najveći značaj za njenu privredu ima luka Rijeka u Hrvatskoj. Sa druge strane, rečni saobraćaj je razvijen i međunarodnog je značaja. Dužina rečnih vodenih puteva u Mađarskoj je 1373 km (1997. godine).

Najvažniji vodeni put u zemlji je reka Dunav, važan panevropski plovni put (Koridor 7) koji povezuje srednju Evropu sa oblašću Crnog mora i Balkana. Važne luke na Dunavu su: Budimpešta, Baja i Dunaujvaroš. Dunav je takođe važna turistička maršuta u Mađarskoj i danas je sve više marina i drugih turističkih sadržaja duž njegovih obala. Pored Dunava plovna je i rekaTisa, a postoje i plovni kanali.

Gasovodi i naftovodi uredi

Naftovod: Dužina tokova je 1.204 km (1991. godine).

Gasovod: Dužina tokova je 4.387 km (1991. godine).

Vazdušni transport uredi

 
Budimpeštanski aerodrom "Feriheđ"

U Mađarskoj postoji 45 zvanično upisanih aerodroma, od kojih je 16 sa čvrstom podlogom. 5 aerodroma u državi ima a IATA kod (IATA Airport Code) i, samim tim, međunarodni značaj. To su:

Najveći i najvažniji aerodrom u zemlji je budimpeštanski Međunarodni aerodrom "Feriheđ", udaljen 16 km jugoistočno od grada. To je bio i jedini državni aerodrom do 1994. godine. Zbog svog izvarednog položaja ovaj aerodrom je i važan regionalni saobraćajni čvor. Drugi po značaju aerodrom je Međunarodni aerodrom "Šarmelek", koji je najviše okrenut turizmu na Balatonu. Aerodromi u Đeru, Debrecinu i Pečuju su pred otvaranjem.

U Mađarskoj su zvanično upisana i 5 helidroma (1999. godine).