Saobraćaj u Grčkoj

(Preusmjereno sa stranice Saobraćaj Grčke)

Grčka je izrazito sredozemna zemlja koja izlazi na nekoliko mora (Egejsko, Jonsko, Sredozemno) sa brojnim zalivima, ostrvima i poluostrvima, a u unutrašnjosti je izrazito planiska zemlja i najčešće je odvojena prirodnim preprekama od drugih balkanskih zemalja. Ovakvi prirodni uslovi uslovili okrenutost moru i, sa tim u vezi, pomorskom saobraćaju, a u poslednjih decenija, i aviosaobraćaju. Glavna čvorišta u zemlji su dva najveća grada, Atina i Solun.

Najvažniji saobraćajni čvor primorske Grčke - luka u Pireju

Bugarska ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj.

 
Savremeni metro prevoz pored atinskih starogrčkih iskopina

Ukupna dužina železničke mreže u Grčkoj je 2.571 km, od čega je 764 km elektrifikovano (2004. godine). Na pruge standardne širine koloseka otpada 1565 km, dok su ostalo pruge uskog koloseka. Postoji čak i 23 km trokolosečne pruge (2 standardna koloseka i jedan uski kolosek).

Trenutno jedini grad sa metro sistemom je prestonica Atina (pogledati Atinski metro), a u Solunu je izgradnja u toku (pogledati Solunski metro). Grad Atina ima i savremen tramvajski prevoz od 2004. godine.

Železnička veza sa susednim zemljama:

 
Savremena autoputna petlja blizu Atine

Ukupna dužina puteva u Grčkoj je oko 117.000 km, od čega je 107.406 km asfaltirano (2006. godina). Dužina autoputeva trenutno iznosi 1030 km, ali se u narednim godinama očekuje izgradnja novih deonica. Oni nose oznake rednih jednocifrenih brojeva.

Savremeni autoputevi u Grčkoj su:

 
Turistički feribot u atinskoj luci Pirej
 
Luka kao središte života na manjim grčkim ostrvima - grad Mikonos

U uvodnom delu je naglašeno da je Grčka je izrazita primorska i sredozema zemlja, pa je pomorski saobraćaj izuzetno razvijen i savremen. Grčka trgovačka flota poseduje 3.338 brodova (1999. godine) sa više od 1000 ukupnih registarskih tona (GRT). Veoma je razvijen i putnički pomorski prevoz, jer je obala veoma razuđena, sa mnogo ostrva i poluostrva. Turistički prevoz takođe je razvijen i on se oslanja na prevoz putnika između Atine (tj. atinskog međunarodnog aerodroma) i ostrva, kao krajnjih odredišta turista.

Glavne pomorske luke su:

Većih reka u Grčkoj nema, pa nema ni rečnog saobraćaja. Sa druge strane, postoji saobraćaj kanalima, tačnije kroz Korintski kanal.

Gasovodi i naftovodi

uredi

Naftovod: Dužina tokova je 547 km (2006. godine).

Gasovod: Dužina tokova je 26 km (2006. godine).

 
Pogled sa neba na međunarodni aerodrom u Atini

S obzirom na razuđenost grčke zemlje, postojanje brojnih ostrva i razvijenost turizma avioprevoz igra veoma važnu ulogu. U Grčkoj postoji 82 zvanično upisanih aerodroma (2005. godine), od kojih je 67 sa čvrstom podlogom (pogledati: Aerodromi u Grčkoj). Čak 40 aerdoroma ima IATA kod (IATA Airport Code), mnogi i na ostrvima sa 10-20 hiljada stanovnika.

Najveći i po prometu najzaposleniji su sledeći aerodromi:

Najveći i najvažniji aerodrom u zemlji je Međunarodni aerodrom u Atini, najopterećeniji aerodrom na Balkanu i jedan od najopterećenijih u Evropi. Zajedno sa aerodromom u Solunu spada u red stalno prometnih aerodroma uz velike gradove. Ostali aerodromi u Grčkoj su namenjeni najviše turističkom aviosaobraćaju i uglavnom uposleni su tokom letnje turističke sezone.

U zemlji zvanično postoji i 8 heliodroma (2005. godine).