Gasovod (plinovod) je vrsta cevovoda koji služi za transport i prenošenje gasova za gorivo sa jednog na drugo mesto, tj. od mesta proizvodnje do potrošača. Danas je mreža gasovoda veoma dobro razvijena, naročito na mestima odakle se crpi zemni gas (Rusija, Magreb, Bliski Istok, Kanada, SAD i dr).

Nadzemni gasovod u Mozambiku
Podzemni gasovod u Rusiji

Najduži gasovod u Evropi i svetu je Jamal, koji se pruža od zapadnog Sibira do Nemačke na dužini od 4.196 km.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd