Saobraćaj u Moldaviji

(Preusmjereno sa stranice Saobraćaj Moldavije)

Republika Moldavija je kopnena zemlja u Evropi koja se graniči sa samo dve zemlje, Rumunijom i Ukrajinom, koje imaju zajedničku granicu. Time se može reći da postoje teškoće u razvoju prometnog saobraćaja kroz zemlju, što otežava razvoj i onako nerazvijene saobraćajne mreže.

Najveći saobraćajni čvor je glavni grad, Kišinjev.

Železnički saobraćaj uredi

Po najnovijim podacima iz 2005. godine ukupna dužina železničke mreže u Moldaviji je 1.138 km, pri čemu je celokupna mreža neelektrifikovana i jednokolosečna. Takođe, železnica dugo nije bila održavana, pa je železnički prevoz veoma loš. Kao isve druge železnice u bivšem SSSRu i moldavska ima širi kolosek od uobučajenog (širina 1520 mm). Poslednjih godina postoje pomaci napred, najviše u povezivanju Kišinjeva sa državnom lukom na Dunavu.

Železnička veza sa susednim zemljama:

Drumski saobraćaj uredi

Ukupna dužina puteva u Moldaviji u 2003. godini je 12.730 km, od čega je sa čvrstom podlogom 10.973 km. Savremeni autoputi ne postoje, a kolovozi sa 4 trake postoje samo na prilazu Kišinjevu. Glavni magistralni putevi su povezuju Kišinjev sa oblasnim središtima u državi i velikim gradovima u okruženju (Odesa, Galac, Jaši).

Vodeni saobraćaj uredi

Moldavija se, kao unutarkopnena zemlja, a najbliža važnija pomorska luka je Odesa. Država se stoga oslanja na rečni saobraćaj. Međutim, i on je slabo razvijen, iako država poseduje izlazak na plovne reke, zbog postojanja određenih poteškoća. Zapravo, jedina plovna reka velikog značaja je Dunav, ali izlazak Moldavije na ovu reku je samo oko 600 metara, pa je cela ta dužina pretvorena u luku Đurđulešti. Druge dve manje reke, Prut i Dnjepar, su plovne samo za manja plovila i granične su, takođe.

Gasovodi i naftovodi uredi

 
Aerodrom u Kišinjevu

Gasovod: Dužina tokova je 606 km (2006. godine).

Naftovod: ne postoji.

Vazdušni transport uredi

U Moldaviji je 2006. godine postojalo 12 zvanično upisanih aerodroma (pogledati: Aerodromi u Rumuniji), od kojih 6 sa tvrdom podlogom. Samo je jedan aerodrom uvršten na listu međunarodnih aerodroma sa IATA kodom (IATA Airport Code). To je kišinjevski Međunarodni aerodrom.