Saobraćaj u Lihtenštajnu

(Preusmjereno sa stranice Saobraćaj Lihtenštajna)

Lihtenštajn je malena država Evrope, pa je i značaj saobraćaja Lihtenštajna mali. Međutim, spram svoje veličine država ima razvijen drumski i železnički saobraćaj. Glavni saobraćajni čvor je prestonica Vaduc. Budući da se ova državica graniči Švajcarskom i Austrijom, mesni saobraćaj je blisko povezan je sa saobraćajnim mrežama datih zemalja. Ovo se naročito odnosi na Švajcarsku i najbliži veći grad Cirih.

Vaduc, kao veoma mala evropska prestonica, zavisi od drumskog saobraćaja

Ukupna dužina železničke mreže standardnog koloseka u Lihtenštajnu je 9,5 km u vidu jedne železničke linije koja povezuje zemlju i sa Švajcarskom i Austrijom i ima četiri stanice, od kojih je najznačajnija Šaan. Na ovim stanicama se zaustavljaju samo mesni vozovi, a međunarodni, koji takođe prolaze ovom prugom, se ne zaustavaljaju. Celokupna železnica je pod upravom Austrijskih federalnih železnica.

Železnička veza sa susednim zemljama:

Ukupna dužina drumskih puteva u Lihtenštajnu je oko 250 km, svi sa čvrstom podlogom. Država nema autoputeve, a mesni putevi su dobro održavani. Najvažniji putni čvor u državi je Vaduc. Mesna autobuska kompanija posluje u okviru švajcarskog autobuskog uređenja.

Lihtenštajn se nalazi duž doline reke Rajne.

U Lihtenštajnu ne postoji aerodrom, već se koristi najbliži veći aerodrom u Cirihu. U mestu Balzers postoji manji helidrom.