Peta kordunaška udarna brigada

Peta kordunaška udarna brigada (Alternativni nazivi: Druga kordunaška brigada, Peta narodnooslobodilačka udarna brigada Hrvatske, Druga brigada Osme divizije NOVJ) formirana je 16. septembra 1942. u selu Petrova Poljana na Kordunu od delova Prvog i Drugog kordunaškog NOP odreda. Prilikom osnivanja brojala je 799 boraca. Na dan 11. oktobra 1942. brigada je imala 932, 20. novembra iste godine 950[4], a 30. juna 1943. 1.308 boraca i starješina.

Peta kordunaška udarna brigada
Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja selo Petrova Poljana (Kordun)
Jačina 799 boraca 16. septembra 1942[1].
950 boraca 20. novembra 1942.
1.308 boraca 30. juna 1943.
1.433 borca novembra 1943.[2]
Formacija tri bataljona
Subordinacija Osma divizija od 21. novembra 1942[3]. do kraja rata
Komandanti
Komandant Bogdan Oreščanin
Miloš Šumonja
Joco Tarabić
Nikola Vidović
Mihajlo Vojnović
Rade Škaljac

Angažman
Bitke Napad na Glinu oktobra 1942.
Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
Napad na Cetingrad juna 1943.
Operacija Volkenbruh
Napad na Glinu novembra 1943.
Operacija Panter
Napad na Cazin aprila 1944.
Operacija Morgenštern
Operacija Šah
Napad na Cazin septembra 1944.
Napad na Cazin novembra 1944.
Karlovačka operacija
Odlikovanja Orden narodnog oslobođenja
Orden partizanske zvezde
Orden bratstva i jedinstva

Od formiranja Osme divizije, pa do kraja rata, Četvrta kordunaška formacijski je bila u sastavu te divizije, i učestvovala je u operacijama divizije i Četvrtog korpusa.

Odlikovana je Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvezde i Orden bratstva i jedinstva.

LiteraturaUredi

ReferenceUredi

  1. Ignjatije Perić: Peta kordunaška brigada, strana 16
  2. Vojna enciklopedija, Beograd 1975. godina, tom IV, strana 542
  3. Ignjatije Perić: Peta kordunaška brigada, strana 32
  4. Ignjatije Perić: Peta kordunaška brigada, strana 17