Operacija Šah

Operacija Šah (njem. Schach) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH, uz pomoć lokalnih četnika, protiv jedinica 4. korpusa NOVJ u oblasti Korduna i Banije.[1] Vođena je od 22. do 30. maja 1944. godine, kao deo šire operacije Konjički skok.

Tada su se na području Banije i Korduna nalazile 7. i 8. divizija i Unska operativna grupa 4. korpusa NOVJ.[2]

Tok operacijaUredi

Cilj operacije sada je da se u rejonu Vojnić — Barilović — reka Korana do Bukovac — Miholjsko postojeće snage bandi sabiju i unište.[3]

Operacija »Šah« trebalo je da počne 24. maja, a počela je dan ranije, kada je Borbena grupa »Arent«, usled zabune pri prenošenju naređenja, prešla u napad prema Žirovcu.

Operacija »Šah« na Baniju, Kordun i Cazinsku krajinu počela je 22. maja, odnosno tri dana prije vazdušnog desanta na Drvar. Za ovu operaciju neprijatelj nije, kao ranije, izvršio posebnu koncentraciju snaga, već je uglavnom izvodio snagama iz dotadašnjih garnizona. Između ostalog, cilj mu je bio da se vežu partizanske snage na prostoriji Banije, Korduna i Cazinske krajine, radi što bezbednijeg vazdušnog desanta na Glavni štab NOVJ u Drvaru, koji je izvršen 25. maja 1944. godine.[4]

Operacija »Šah« završena je 30. maja neuspehom jedinica 69. AK. Prema izveštaju 69. AK od 1. juna, korpus je imao 54 mrtva, 137 ranjenih i 16 nestalih.[5]

IzvoriUredi

LiteraturaUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi