Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.

Prva i Druga udarna brigada (4. i 5. kordunaška brigada) 8. kordunaške divizije NOVJ zajedno sa Drugom muslimanskom brigadom Unske operativne grupe napale su tokom noći 6/7. novembra 1944. nemačko-ustaško uporište Cazin. Prva brigada Sedme divizije (Sedma banijska brigada) i Prva muslimanska brigada Unske operativne grupe štitile su napad iz pravca Ostrošca i Bihaća.

Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.
Deo Drugog svetskog rata

Jedinice muslimanske milicije Huske Miljkovića ulaze u oslobođeni Cazin 1944. godine.
Vrijeme:7. novembar-13. novembar 1944.
Mjesto:Cazin i okolne komunikacije
Rezultat: Pobeda Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije
Sukobljene strane
NOVJ Nemački Vermaht
Snage NDH
Uključene jedinice
dve brigade Osme divizije
Unska operativna grupa NOVJ
Prva brigada Sedme divizije
u Cazinu:
- dve čete 373. legionarske divizije
- jedna četa ustaša
- nemački diverzantski trup
u okolnim garnizonima:
- jaki delovi 373. diviije, ustaša i domobrana
Snaga
oko 2.000 u napadu na Cazin, oko 3.000 u izolaciji napada oko 500 u odbrani garnizona, oko 6.000 u okolnim garnizonima[1]
Žrtve i gubici
51 poginuli (7 oficira), 244 ranjena (oficira i podoficira) [2] 487 mrtvih (4 oficira), 267 zarobljenih (1 oficir), veći broj ranjenih (prema izveštaju štaba Osme divizije)[2]

Tri brigade koje su napadale Cazin, nisu postigle odlučujući uspeh tokom noći, pa je tokom sledećeg dana Cazin držan u blokadi.

Tokom jutra 7. novembra borbena grupa 373. legionarske divizije od oko 600 ljudi krenula je iz Bihaća u proboj u cilju deblokade Cazina. Nakon potiskivanja Prve muslimanske brigade i dostizanja Ostrošca, dva bataljona Sedme banijske brigade zabacila su se u pozadinu ove dorbene grupe. Istovremenim napado sa čela i iz pozadine 7. novembra oko 13:30 ova osovinska grupacija potpuno je razbijena i naterana u bekstvo, trpeći teške gubitke.[3]

To je omogućilo trima brigadama koje su držale Cazin u blokadi da obnove napad i da ga okončaju sa velikim uspehom tokom sledeće noći i prepodneva 8. novembra. Prema izveštaju jedinica koje su učestvovale u borbama, Nemci i ustaše imali su 722 vojnika i oficira izbačena iz stroja, a 267 ih je zarobljeno. Jedinice NOVJ su imale 51 mrtvog i 244 ranjena borca.[4]

Prema zabelešci Franca Šramla, od ojačane čete 373. divizije koja se sa ustašama nalazila u Cazinu, spasila su se samo dva borca koji su se sakrili kod prijateljski raspoloženih civila.

Tamo razmeštenu ojačanu četu razvijenu na nekoliko baza, iznenadni napad 7.11. potpuno je zbrisao. Od celokupnog ljudstva uhvaćenog u klopku samo dvojica pobegla su pod zaštitom mraka nakon što su prethodno bili sakriveni od Muslimana.[5]

Ovo je bio treći napad na Cazin u toku 1944: napad 9-11. aprila je odbijen, dok je napad 13. septembra uspešno okončan.

Jedinice 373. divizije ponovo su zauzele Cazin 13. novembra.

Reference uredi

  1. Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 329
  2. 2,0 2,1 Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 330
  3. Ljuban Đurić: SEDMA BANIJSKA BRIGADA, strana 329-331
  4. HRONOLOGIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA 1941-1945, strana 994
  5. Franz Schraml: KRIEGSSCHAUPLATZ KROATIEN, strana 205.(nem. Die dort liegende, auf mehrere ausgebaute Stützpunkte verteilte, verstärkte Kompanie wurde am 7. 11. überraschend angegriffen und bis zum nächsten Morgen völlig aufgerieben. Lediglich zwei der Eingeschlossenen sollen im Schutz der Dunkelheit entkommen sein, nachdem sie bis dahin von Muselmanen versteckt gehalten worden waren.)

Literatura uredi