Bataljon ili bataljun (tal. battaglione), odn. bojna, taktička vojna jedinica u mnogim kopnenim vojskama. Obično se sastoji od 3-5 četa, a komanduje mu major ili potpukovnik. Ima između 300 i 1000 vojnika.

Standardni NATO-ov kod za prijateljski pješadijski bataljon.

Više bataljona čini puk ili brigadu.

U artiljeriji se odgovarajuća jedinica naziva divizion.