Divizion

Divizion (franc. division > lat. divisio: razdioba), naziv za artiljerijsku jedinicu koja odgovara bataljonu, a koja se sastoji od nekoliko baterija.

Više diviziona obično čini artiljerijski puk ili brigadu.

Vidi jošUredi