Krnja Jugoslavija

Ukoliko ste tražili SRJ, vidite članak Savezna Republika Jugoslavija koja je takođe nazivana „krnjom“ Jugoslavijom.
Za ostale upotrebe, v. Bivša Jugoslavija.

Doba „krnje“ Jugoslavije je u istorijskom smislu period od deset meseci (25. jun 199127. april 1992) tokom kojih je SFR Jugoslavija još uvek zvanično postojala, ali su njeni državni organi funkcionisali u nepotpunom (odnosno „krnjem“) sastavu. Ona je bila službeno još uvek socijalistička država koja je obuhvatala teritorije svih republika SFRJ, na teritorijama republika koje su proglasile nezavisnost od ostalih republika, a u praksi je funkcionisala samo na teritorijama opština SFRJ koje su bile pod lokalnom vlašću republičkih partijskih Saveza komunista ili projugoslovenskih političkih partija. Ovakav oblik države jedino je nesmetano funkcionisao na teritoriji Srbije и Crne Gore. Era „krnje“ Jugoslavije počela је 25. juna 1991. godine jednostranim proglašenjem nezavisnosti Slovenije i Hrvatske - dotadašnjih republika na kojima je, bilo u potpunosti (kao u slučaju Slovenije) i delimično (kao u slučaju Hrvatske), de facto prestala postojati vlast savezne države. U sastavu „krnje“ Jugoslavije preostale su četiri republike (Srbija, Crna Gora, BiH i Makedonija), ali „krnja“ Jugoslavije je vrlo brzo počela slabiti usled niza razloga, kao što su povlačenje hrvatskih i slovenačkih kadrova iz saveznih političkih institucija (proces koji je simbolično dovršen ostavkom predsednika Saveznog izvršnog veća Ante Markovića u decembru 1991. godine). Do takve situacije je došlo usled procesa raspada Jugoslavije, poremećaja u funkcionisanju finansijskog i monetarnog sistema, kao i sve nepopularniji rat u Hrvatskoj i rat u Bosni i Hercegovini, te na kraju odluka zemalja Evropske ekonomske zajednice da 15. januara 1992. godine priznaju nezavisnot Hrvatske i Slovenije; tako stvoreni presedan je u proleće 1992. godine iskorišćen za Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, nakon čega su se područja pod formalnom vlašću SFRJ svela na Srbiju i Crnu Goru, koje su se 27. aprila 1992. udružile u Saveznu Republiku Jugoslaviju (ovim činom je SFRJ legalno prestala da postoji). U periodu „krnje“ Jugoslavije Jugoslovenska narodna armija je funkcionisala na čitavoj teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kao jedina legalna vojska koja se u tom vremenu susrela sa pojavom nacionalizma kod svih naroda i narodnosti koji su činili JNA, samo rukovodstvo armije tvrdilo je da funkcioniše i postupa u skladu sa saveznim Ustavom i zakonima SFRJ.

Zastava „krnje“ Jugoslavije
Grb „krnje“ Jugoslavije.
Himna „krnje“ SFRJ.
Hej Sloveni

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi

  Jugoslavija (1929 - 1941; 1945 - 2003)  
Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Vojvodina i Boka Kotorska su bile dio Austro-Ugarske
(do 1918)
V. Država Slovenaca, Hrvata i Srba i Banat, Bačka i Baranja
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca
(1918-1929)
Kraljevina Jugoslavija
(1929-1941)
Nacistička Njemačka anektirala dijelove Slovenije
(1941-1945)

Fašistička Italija anektirala dijelove Slovenije, Hrvatske i Crne Gore
(1941-1943)

Demokratska Federativna Jugoslavija
(1943-1946)
Federativna Narodna Republika Jugoslavija
(1946-1963)
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
(1963-1992)
Slovenija
(od 1991)
Nezavisna Država Hrvatska
(1941-1945)
Hrvatska
(od 1991)
Također, Republika Srpska Krajina (1991-1995)
Bosna i Hercegovina
(od 1992)
Tvore je Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska od 1995
Mađarska anektirala Bačku, Baranju, Međimurje i Prekmurje
(1941-1944/1945)
Savezna Republika Jugoslavija
(1992-2003)
Srbija i Crna Gora
(2003-2006)
Srbija
(od 2006) Kosovo de facto protektorat UN od 1999
Autonomni Banat
(1941-1944)
Kraljevina Srbija
(do 1918)
Nedićeva Srbija
(1941-1944)
Albanija anektirala veći dio Kosova, zapadnu Makedoniju i jugoistočne dijelove Crne Gore
(1941-1944)
Kraljevina Crna Gora
(do 1918)
Crna Gora (okupiana od Italije)
(1941-1945)
Crna Gora
(od 2006)
Suvremena Republika Makedonija bila je dio Kraljevine Srbije
(do 1918)
Bugarska je anektirala veći dio suvremene Makedonije i jugoistočne dijelove Srbije
(1941-1944)
Republika Makedonija
(od 1991)