Republika (Latinskires” i “publica”) u bukvalnom prevodu znači “stvar naroda” ili “narodna stvar” i ovo se odnosi na činjenicu da je republika organizacija države u kojoj je vlast u rukama naroda, a ne jednog vladara ili monarha. [1]Ovaj politički pojam se prvi put koristio u Starom Rimu, gde je bila osnovni princip organizacije države. Republika se ovde sastojala od dve osnovne institucije - Senata i Narodne skupštine.

U današnjem svetu, republika se definiše kao država u kojoj se vlast ostvaruje putem predstavničke demokratije, u kojoj su vlasti razdvojene, a predsednik države je izabran na određeni period.

Kao politički pojam, reč "republika" je korišćena u različitim oblicima u mnogim državama širom sveta. U 18. veku, tokom američke revolucije, Sjedinjene Američke Države su se proglasile republikom, a ovaj princip organizacije države je kasnije postao osnovna forma organizacije države širom celog kontinenta.[2]

U Evropi, reč "republika" je prvi put korišćena tokom Francuske revolucije, kada je republikanski režim zamenio monarhiju. [3]Od tada, republika se širila u druge delove sveta, uključujući Aziju i Afriku, gde su nezavisne države stvarane tokom dekolonizacije.


V. također

uredi
  1. [|Centar za interkulturnu organizaciju]. „Republika”. 
  2. [|Hrvatska Enciklopedija]. „Sjedinjene Američke Države”. 
  3. [|Brown University Library Center for Digital Scholarship]. „Paris: Capital of the 19th Century”.