Ohlokracija ili ohlokratija vladavina svjetine, vladavina mase, vladavina rulje. Naziv se koristi za sposobnost svjetine da utječe na ustavne vlasti.

Vidi još uredi

Oblici i stilovi vodstva: v. također Oblici vladavine

Ateokracija | Anarhija | Demokracija | Geniokracija | Gerontokracija | Meritokracija | Matrijarhat | Ohlokracija | Panarhizam | Patrijarhat | Plutokracija | Teokracija | Tehnokracija