Ustavna monarhija

Ustavna monarhija je naziv za oblik vladavine čiji je temelj ustavni sistem koji priznaje nasljednog monarha kao državnog poglavara. Ustavna monarhija u najširem smislu se od apsolutne monarhije razlikuje upravo po tome što je vlast monarha ograničena ustavom.

Ustavne monarhije u današnjem svijetu - parlamentarne monarhije označene crveno; ustavne monarhije u širem smislu označene ljubičasto

Ustavne monarhije se dijele na:

  • ustavne monarhije u širem smislu, gdje monarh zadržava izvršnu ili veći dio izvršne vlasti (najčešće vojska);
  • parlamentarne monarhije, gdje je i izvršna vlast umjesto monarhu podređena parlamentu, a na njenom čelu se umjesto monarha nalazi šef vlade odnosno premijer; monarh zadržava ceremonijalnu ulogu; većina monarhija u današnjem svijetu su ustavne monarhije.