Monarh

osoba na čelu monarhije

Monarh je naziv za osobu koja kao državnog poglavara doživotno upravlja nekom državom na temelju nasljednog prava. Države kojima je na čelu monarh nazivaju se monarhijama. Monarh treba da bude privržen crkvi i veri kako bi bio krunisan za cara ili kralja neke države.

Eksterni linkovi

uredi