Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu


Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu prvi put je osnovan u vidu odseka pri Medicinskom fakultetu 24. oktobra 1939. godine. Nastava se odvijala relativno kratko jer je po početku Drugog svetskog rata obustavljena.

Farmaceutski fakultet

Pošalji fotografiju

Datum osnivanja 24. 10. 1939.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Nada Kovačević
Odseka 2 (oba i na srpskom i na engleskom)
Mrežno mesto http://www.pharmacy.bg.ac.rs/

Kao nezavisna visokoškolska ustanova Farmaceutski fakultet je konstituisan odlukom Skupštine Narodne republike Srbije 19. oktobra 1945. godine. Fakultet od tada radi u kontinuitetu. Studenti koji su završavali fakultet do 70-tih godina prošlog veka su sticali zvanje magistra da bi to zvanje bilo reformisano u diplomirani farmaceut. Sve do 1991. fakultet nije imao svoju zgradu, da bi te godine studije započele u namenski izgrađenoj zgradi na Kumodražu (Vojvode Stepe 450) po reformisanom nastavnom planu u trajanju od pet godina.

Fakultet ima 18 katedri.

Trenutni dekan je prof. dr Nada Kovačević.

Studije uredi

Od školske godine 2006/2007 studije na fakultetu su reformisane u skladu sa usvojenim Zakonom o visokoškolskom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Studije traju 9 semestara sa obaveznim semestrom dodiplomske prakse.

Postoje dva smera:

  • farmacija
  • farmacija - medicinska biohemija

Kako su pojedinci koje završavaju ovaj fakultet budući medicinski radnici, naknadnim odlukama će se regulisati dodatno trajanje obavezne prakse koja trenutno traje godinu dana po diplomiranju.

Osim osnovnih, Farmaceutski fakultet ima i niz specijalističkih akademskih studija, specijalističkih studija za potrebe zdravstva i doktorskih akademskih studija. Fakultet organizuje i kurseve kontinuirane edukacije.

Eksterni linkovi uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski