Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Fakultet organizacionih nauka (FON) je osnovan 4. novembra 1971. godine.

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka
Fakultet organizacionih nauka

Datum osnivanja 4. novembar 1971.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Prof. dr Milan Martić
Odseka 4
Nastavnog osoblja 124
Mrežno mesto http://www.fon.bg.ac.rs

Fakultet organizacionih nauka deluje u okviru Beogradskog Univerziteta i predstavlja obrazovno-naučnu ustanovu u oblasti organizacionih, informatičkih, kvantitativnih i menadžment nauka, koja, u okviru svoje matične delatnosti obavlja osnovne, specijalističke, magistarske i doktorske studije, razne vrste inovacija znanja, stručnog usavršavanja i treninga, i naučnoistraživački i stručni rad u navedenim oblastima.

Organizacione jedinice uredi

Radi uspešnog obavljanja svojih poslova i zadataka Fakultet je organizovan kroz četiri organizacione jedinice i to:

 • Organizaciona jedinica za nastavno-naučnu delatnost
 • Organizaciona jedinica za naučnoistraživačku delatnost
 • Organizaciona jedinica za specijalističke, magistarske i doktorske studije
 • Organizaciona jedinica za stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove.

Katedre uredi

 • Katedra za informacione sisteme i tehnologije
 • Katedra za elektronsko poslovanje
 • Katedra za menadžment i organizaciju
 • Katedra za proizvodni i operacioni menadžment
 • Katedra za upravljanje kvalitetom
 • Katedra za matematiku, statistiku i operaciona istraživanja
 • Katedra za društvene nauke

Eksterni linkovi uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski