Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (EKOF) je vodeća obrazovna i naučna ustanova iz oblasti ekonomskih nauka u Srbiji. Osnovan je 1937. godine u svojstvu Visoke škole za ekonomiju i trgovinu, kao prvi visokoškolski centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Ekonomski fakultet

Pošalji fotografiju

Datum osnivanja 1937.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Branislav Boričić
Odseka 9
Nastavnog osoblja 130
Mrežno mesto http://www.ekof.bg.ac.rs

Trenutno broji preko 8000 studenata na svim nivoima studija, a do sada je diplomiralo preko 50000 ekonomista, od čega je oko 3000 nastavilo školovanje i steklo naziv magistra ekonomskih nauka ili mastera ekonomije, a oko 700 i doktoriralo.

Rukovodstvo

uredi

Dekan: prof. dr Branislav Boričić

Prodekani: prof. dr Saša Ranđelović, prof. dr Mihail Arandarenko, dr Žaklina Stojanović, dr Dragan Lončar

Katedre

uredi
 • Ekonomska teorija i analiza
 • Ekonomska politika i razvoj
 • Međunarodni ekonomski odnosi
 • Poslovna ekonomija i menadžment
 • Računovodstvo i poslovne finansije
 • Statistika i matematika

Smerovi

uredi

Smerovi na osnovnim studijama:

 • Ekonomska analiza i politika
 • Marketing
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Trgovinski menadžment i marketing
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Menadžment
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Vanjske veze

uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski