Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija ustanova takve vrste u Srbiji.

Elektrotehnički fakultet

Logo fakulteta


Ulaz u fakultet

Datum osnivanja 1948.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Zoran Jovanović
Broj odseka 8
Mrežno mesto http://www.etf.rs

Istorija

uredi

Razvoj Elektrotehničkog fakulteta u bliskoj je vezi sa istorijom univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike održano je davne 1894. Stevan Marković bio je prvi predavač i osnivač Elektrotehničke katedre Inženjerskog odeljenja Velike škole u Beogradu. Samo četiri godine kasnije, profesor Marković je osnovao i elektroinženjersku laboratoriju. Od tada, elektrotehničke teme su se izučavale na Velikoj školi, a zatim i na beogradskom Univerzitetu koji je iz nje nastao 1905. Prve diplome dodeljene su 1922. godine.

Obrazovanje elektroinženjera bitno je prošireno posle reorganizacije Inženjerskog odeljenja, 1935. Mašinski odsek postao je Mašinsko-elektrotehnički odsek, na kom su do početka 1937. oformljena su četiri smera - mašinski, aero-nautički, energetski i telekomunikacioni. Zbog nedostatka laboratorijske opreme, otvaranje četvrotg smera (telekomunikacije) je odlagano sve do kraja Drugog svetskog rata. Godine 1946. ustanovljeno je elektrotehničko odeljenje, koje je 1948. preraslo u Elektrotehnički fakultet, sa smerovima Energetika i Telekomunikacije. 1955. godine osnovan je novi smer - Tehnička fizika. Tokom godina, smer Telekomunikacije je proširivan oblastima elektronike, automatike i računarstva. Četvrti smer - Računarstvo i informatika - ustanovljen je 1987. godine.

Dekani ovog fakulteta su bili (nepotpun spisak): Aleksandar Damjanović (1954/55 i 1957/58), Dragiša Ivanović (1959-1962), Branko Raković (1964-1967), Đorđe Paunović, Bora Lazić, Vlada Teodosić,Branko Kovačević (do 2006).

Rukovodeće telo Fakulteta

uredi

Rukovodstvo Elektrotehničkog fakulteta čine dekan

i prodekani

Savet Fakulteta čine članovi nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta, predstavnici studenata i predstavnici Vlade Republike Srbije, koja je osnivač Fakulteta.

Naučno-nastavno veće

uredi

Naučno-istraživačkim radom i nastavom rukovodi Naučno-nastavno veće Fakulteta. Njega čine svi profesori, docenti i asistenti Fakulteta.

Spoljašnje veze

uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski