Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu


Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej.[1] Bio je jedan od fakulteta prilikom osnivanja Velike škole 1863. godine, kao i prilikom osnivanja Univerziteta u Beogradu 1905. godine.

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

Datum osnivanja 1838.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Republika Srbija)
Dekan Danijel Sinani
Odseka 10
Mrežno mesto http://www.f.bg.ac.rs

Iz Filozofskog fakulteta se 1947. godine izdvojio Prirodno-matematički fakultet, a 1960. i Filološki fakultet.[2]

Na ovom fakultetu studira oko 6000 studenata na svim nivoima, od osnovih do doktorskih studija. Primarni cilj je stvaranje visokoobučenih kadrova za radove i istraživačke projekte iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Filozofski fakultet ima deset odeljenja:

Naučni centriUredi

Filozofski fakultet u svom sastavu ima i sledeće naučne jedinice:

DekaniUredi

Dekani ovog fakulteta od 1905. bili su:[3]

IzvoriUredi

Eksterni linkoviUredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski