Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Medicinski fakultet u Beogradu je član Univerziteta u Beogradu. Svečano je otvoren 9.12. 1920. godine, govorom profesora Milana Jovanovića-Batuta u svečanoj sali Univerziteta. Nakon toga je pristupnim predavanjem dr Nika Miljanića, profesora anatomije označen početak nastave na Fakultetu. Ovaj datum se od 1970. godine slavi kao Dan fakulteta.

Medicinski fakultet


Datum osnivanja 1920.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Nebojša Lalić
Nastavnog osoblja 497
Mrežno mesto http://www.med.bg.ac.rs

Katedre i instituti uredi

Svoju delatnost fakultet obavlja u svojim nastavnim bazama.

Na fakultetu postoje sledeći instituti i odgovarajuće katedre:

Instituti:

 • Institut za hemiju u medicini
 • Institut za biofiziku u medicini
 • Institut za biologiju i humanu genetiku
 • Institut za anatomiju
 • Institut za histologiju i embriologiju
 • Institut za fiziologiju
 • Institut za biohemiju
 • Institut za mikrobiologiju i imunologiju
 • Institut za patološku anatomiju
 • Institut za patološku fiziologiju
 • Institut za epidemiologiju
 • Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
 • Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
 • Institut za sudsku medicinu
 • Institut za socijalnu medicinu
 • Institut za medicinsku statistiku i informatiku

Predmeti katedre:

 • Humanističkih nauka (Medicina i društvo-Medicinska sociologija, Medicinska etika; Engleski jezik, Latinski jezik; Uvod u nauku; Istorija medicine; Komunikacija u medicini; Stanovništvo, ekologija, medicina; Bioetika)
 • Medicina rada
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Interna medicina
 • Radiologija
 • Osnovi onkologije
 • Nuklearna medicina
 • Infektivne bolesti
 • Neurologija
 • Psihijatrija
 • Dermatovenerologija
 • Hirurgija
 • Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom
 • Oftalmologija
 • Ginekologija i akušerstvo
 • Pedijatrija

Nastavne baze Medicinskog fakulteta:

 • Klinički centar Srbije, sa svojim klinikama i institutima
 • Centar za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • Institut za alergologiju i imunologiju
 • Institut za anestoziologiju i reanimatologiju
 • Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • Institut za hematologiju
 • Institut za kardiovaskularne bolesti
 • Institut za neurohirurgiju
 • Institut za ortopedsku hirurgiju itramatologiju
 • Institut za plućne bolesti i tuberkulozu
 • Institut za bolesti digestivnog sistema
 • Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Klinika za nefrologiju instituta za urlogiju i nefrologiju
 • Univerzitetska dečija klinika
 • Kliničko - bolnički centar - Zvezdara
 • Kliničko - bolnički centar - Zemun
 • KBC "Dr Dragiša Mišović" - Beograd
 • Klinika za hirurgiju
 • Klinika za internu medicinu
 • Institut za majku i dete - Novi Beograd
 • Institut za mentalno zdravlje - Beograd
 • Reumatološki institut - Beograd
 • Specijalna ortopedska bolnica - Banjica
 • KBC "Bežanijska Kosa"
 • Klinika za hirurgiju
 • Klinika za internu medicinu
 • Institut za neonatologiju
 • Institut za onkologiju
 • Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje
 • Klinika za kardiovaskularne hirurgiju
 • Klinika za internu medicinu
 • Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"

Dekani uredi

Dekani Medicinskog fakulteta od osnivanja su:[1]

Izvori uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski