Fakultet Veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, ranije Vetrinarski fakultet, osnovan je 1936. godine - prvo predavanje je održano 26. oktobra[1]. Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa 290 zaposlenih, od kojih su preko 150 nastavnici i saradnici. Na Fakultetu danas studira 1249 redovnih studenata i 108 poslediplomaca. U toku proteklih godina na Fakultetu je diplomiralo 6230 studenata, magistarske studije je završilo 295, a specijalističke studije 826 diplomiranih veterinara i stručnjaka srodnih struka. Veliki broj stručnjaka je prošao kroz individualno usavršavanje a još veći završio kraće ili duže kurseve i seminare za inovaciju znanja. Doktorske disertacije je odbranilo 546 diplomiranih stručnjaka. Pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su postali članovi Srpske akademije nauka i umetnosti.

Fakultet veterinarske medicine

Pošalji fotografiju

Datum osnivanja 1936.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Velibor Stojić
Odseka 1
Studenata 1.400
Mrežno mesto http://www.vet.bg.ac.rs

Za izvanredne zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnog i naučnog kadra i značajan doprinos razvoju i unapređivanju veterinarske delatnosti Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije odlikovalo je Veterinarski fakultet novembra 1981. godine Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom (Ukaz Predsedništva SFRJ br.107 od 26. XI 1981. godine).

Fakultet je promenio naziv 1998. godine, do tada je zvanični naziv bio Veterinarski fakultet, pri čemu su osnovne studije organizovane u sklopu dva odseka: veterinarska medicina i higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla. Novim nastavnim planom i programom iz 1998. ukinut je odsek za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla i samim tim promenjen naziv fakulteta u skladu sa nazivom studijskog programa.

Dekani ovog fakulteta od osnivanja 1936. godine su:

Eksterni linkovi

uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski

  1. Juče su počela predavanja na Veterinarskom fakultetu, Politika, 27. okt. 1936 str. 12. digitalna.nb.rs