Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu


Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoobrazovna ustanova smeštena u Beogradu i deo je Univerziteta u Beogradu.

Arhitektonski fakultet

Zgrada Tehničkih fakulteta
Zgrada Tehničkih fakulteta

Datum osnivanja 1846.
Tip državni
Univerzitet Univerzitet u Beogradu
Sedište Beograd (Srbija)
Dekan Vladimir Mako
Odseka 3
Mrežno mesto http://www.arh.bg.ac.rs

Istorija uredi

Akt o osnivanju Indžinirske škole, koji sadrži navedeni program i detalje o odvijanju nastave potpisao je knjez Srbije Aleksandar Karađorđević. Ceneći da je Indžinirska škola već svojim nazivom ukazivala na jasniju orijentaciju ka graditeljskoj struci, te da je program sledio logiku po kojoj se i danas obrazuju arhitekti, usvojeno je da se dan 19. juni, odnosno po novom kalendaru 1. juli, 1846. godine smatra tradicionalnim početkom visokoškolske nastave arhitekture u Srbiji. Zakonom od 24. septembra 1863. godine najviša obrazovna institucija postala je Velika škola sa pravnim, filozofskim i tehničkim fakultetom.

1888/1889. godine Tehnički fakultet se izdvaja iz opšte zajednice Velike škole kao posebna celina, a 1897. godine dobija zaseban Arhitektonski odsek.

27. februara 1905., prerastanjem Velike škole u Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, sa svojim arhitektonskim odsekom, postaje jedan od pet članova Univerziteta.

Uredbom Vlade Narodne Republike Srbije, 21. juna 1948., osnovan je Arhitektonski fakultet, kao jedan od nezavisnih fakulteta Tehničke velike škole, dotadašnjeg Tehničkog fakulteta. Istom uredbom, svi navedeni fakulteti izdvojeni su iz sastava Univerziteta u Beogradu. Na osnovu Opšteg zakona o Univerzitetu, 1954. godine, svi fakulteti Tehničke velike škole priključeni su Univerzitetu u Beogradu. Dekan u periodu 1954-1956 bio je Dimitrije M. Leko.

Obrazovni profil uredi

Na osnovnim studijama na Arhitektonskom fakultetu je jedinstven. Osnovne obrazovno-naučne jedinice na Fakultetu su:

 • Katedra za arhitektonsko i urbanističko projektovanje.
 • Katedra za urbanizam i prostorno planiranje.
 • Katedra za arhitektonske konstrukcije, tehnologiju građenja i ekološki inženjering.
 • Katedra za statiku konstrukcija.
 • Katedra za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti.
 • Katedra za vizuelne komunikacije.

Uprava fakulteta uredi

Čine je:

Kadrovska struktura uredi

Od 1. maja 2003. godine je sledeća:

 • 21 redovni profesor
 • 19 vanrednih profesora
 • 21 docenta
 • 1 predavača
 • 28 asistenata
 • 29 asistenata-pripravnika
 • 5 viših stručnih saradnika
 • 11 stručnih saradnika

Vanjske veze uredi


  Fakulteti Univerziteta u Beogradu

Arhitektonski  Bezbednosti  Biološki  Veterinarske medicine  Geografski  Građevinski  Defektološki  Ekonomski  Elektrotehnički  Matematički  Mašinski  Medicinski  Organizacionih nauka  Političkih nauka  Poljoprivredni  Pravni  Pravoslavni bogoslovski  Rudarsko-geološki  Saobraćajni  Sporta i fizičkog vaspitanja  Stomatološki  Tehnološko-metalurški  Učiteljski  Farmaceutski  Fizički  za Fizičku hemiju  Filozofski  Filološki  Hemijski  Šumarski