Menadžment (engl. Management, rukovođenje ili upravljanje) je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava upravljanje kao složeni proces sa nizom podprocesa, i kao grupu ljudi koja upravlja procesima i a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova.

Rukovođenje se posmatra i opisuje kao proces upravljanja određenim poslovima, poduhvatima ili sistemima radi što učinkovitijeg dostizanja cilja. Sastoji se iz podprocesa: planiranje, organiziranje,kadrovanje, vođenje i kontrola.

 • Teorije upravljanja
 • Rane teorije
 • Post-rane teorije
 • Klasične naučne teorije
 • Biheviorističke teorije
 • Kvantitativne i sistemske teorije
 • Situacione teorije
 • Inovativne teorije
 • Teorije zasnovane na kulturi
 • Teorije zasnovane na etici
 • Teorije zasnovane na marketingu
 • Teorije zasnovane na preduzetništvu

Povezano uredi

Vanjske veze uredi