Druga dinastija Egipta

(Preusmjereno sa stranice Druga dinastija (Egipat))
Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Poznati vladari, u historiji Egipta, za Drugu dinastiju.

Prva i Druga dinastija drevnog Egipta se često stavljaju pod zajendički naziv, Rani dinastički period Egipta. Glavni grad u to doba je bio Thinis.

Imena vladara Druge dinastije i doba njihove vladavine su predmet rasprave. Za prvih pet vladara, većina izvora se slaže:

Ime Godina vladavine
Hotepsekhemwy 38
Raneb (također izgovaran kao "Nebra#) 39
Nynetjer 40
Weneg 8
Senedj 20

Međutim, identitet slijedeća dva ili tri vladara je nejasan: moguće da su neki od njih odvojeno spomenuti pod Horusovim ili Nebtyjevim (što znači dvije) imenom i svojim rodnim imenom; tako da mogu biti sasvim različiti pojedinci ili to mogu biti legendarna imena. Lijevo su spomenuti vladari koje većina egiptologa smješta u period; desno su imena koja dolaze iz Manethonove Aegyptice:

Predloženi vladar Manethonova lista
Peribsen Kaires
Nepherkheres
Sekhemib-Perenmaat Sesokhris

S posljednjim vladarom ponovno dolazi do konsenzusa:

Ime Godina vladavine
Khasekhemwy 17-18

Iako Manethon tvrdi da je glavni grad bio u Thinisu, isto kao i u doba Prve dinastije, najmanje tri kralja su pokopana u Saqqari, što sugerira da se centar moći pomakao u Memfis. Osim toga se vrlo malo može reći od događajima tokom ovog perioda; godišnji zapisi na Kamenu iz Palerma su očuvani samo na kraju vladavine Raneba i u dijelovima vladavine Nynetjera. Jedan važan događaj se možda dogodio za vrijeme vladavine Khasekhemwyja: mnogi egiptolozi čitaju njegovo ime ("Dvije sile su okrunjene") kao obilježavanje unije Gornjeg i Donjeg Egipta.

Vanjske veze

uredi