Maneton je bio istoričar i vrhovni sveštenik u Heliopolisu u 3. veku pne, u doba Ptolemeja.

Za potrebe Ptolemeja II Filadelfa, sastavio je spisak faraona počev od mitskih vremena. Maneton je vladare grupisao prema dinastijama, a same dinastije u šire celine, na carstva. Napisao je Egiptiku (Aegyptiaca), delo koje danas nije sačuvano, već ga poznajemo na osnovu spisa pisaca, kao što su Josif Flavije, Julije Afrikanac, Evsevije Cezarejski...

Manetonova Egiptika

uredi

U svom delu Maneton istoriju Egipta deli na vladavinu 30 dinastija i to na osnovu srodstva ili geografske oblasti gde je bilo sedište dinastije. Kao poslednjeg vladara imenuje Nektaneba iz 4. veka pne.

Maneton je izvršio podelu na

i tri međuperioda.

Ova podela se koristi i danas.

Manetonova podela na periode je zasnovana na političkim kriterijumima, odnosno tokom međuperioda ne postoji jedinstvena država, a u periodima carstva, Egipat je bio ujedinjen.

Postoji potreba da se ova podela promeni ili da bude konvencionalna, jer se kulturni razvoj ne podudara sa političkim razvojem.

Povezano

uredi

Eksterni linkovi

uredi