Rani dinastički period Egipta

Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Arhaički ili Rani dinastički period Egipta obično uključuje Prvu i Drugu dinastiju, te je trajao od gdoine 2920. pne., nakon Protodinastički period Egipta do godine 2575. pne. ili početka Starog egipatskog carstav. Neki egiptolozi u taj period također uključuju Treću dinastiju.

Prema Manethonu, prvi kralj bio je Menes. Međutim, najraniji kralj o kojem postoje zapisi u Prvoj dinastiji bio je Hor-Aha, a prvi kralj koji je tvrdio da je bio ujedinio dvije zemlje bio je Narmer (posljednji kralj Protodinastičkog perioda. Znamo za njegovo ime jer je zapisano na zavjetnoj paleti [1] korištenoj za mrvljenje minerala od kojih se pravio kohl, korišten od drevnih Egipćana za šminku. Pogrebni običaji za seljake su bili isti kao i u predinastičkom dobu, ali su bogati zahtijevali nešto bolje. Zato su Egipćani započeli izgradnju mastaba.

Prije ujedinjenja Gornje i Donjeg Egipta oko 3100. pne., zemlja se sastojala od samostalnih naselja. Vladari prvih dinastija su uspostavili nacionalnu vlast i imenovali kraljevske guvernere. Građevine centralne vlaste su obično bile otvoreni hramovi sagrađeni od drva ili pješčenjaka.