Osamnaesta dinastija Egipta

(Preusmjereno sa stranice Osamnaesta dinastija (Egipat))
Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Osamnaesta dinastija, devetnaesta dinastija i dvadesta dinastija se često nazivaju, jednim imenom, Novo kraljevstvo.

Osamnaesta dinastija je možda najpoznatija od svih staroegipatskih dinastija. U nju spada Tutankamon, čija je skoro netaknuta grobnica jedno od najvećih arheoloških otkrića dvadesetog veka, Akhenaton, poznat po uvođenju jedne od prvih monoteističkih religija, i još mnogo moćnih faraona.

Osnivač osamnaeste dinastije je bio Ahmos, brat Kamosa, poslednjeg vladara sedamaeste dinastije. Početkom osamnaeste dinastije, završava se drugi prelazni period, a počinje novo carstvo.

U osamnaestu dinastiju spada i kraljica Hatšepsut, koja je vladala za vreme zvanične vlade svog pastorka, kao i prvi zvanični odnosi starog Egipta sa inostranstvom (za vreme Amenhotepa III).

U poslednjim godinama dinastije nepoznata udovica kralja Niburereje (najverovatnije je to Akhenaton ili Tutankamon) pisala je kralju Hitita, Supiuliumasu I, tražeći od njega da joj pošalje nekog od svojih sinova za muža, koji bi tako postao novi vladar Egipta. Supiluliumas I je poslao glasnika da ispita stvari, a tek nakon toga poslao i svog sina, koji je, međutim stigao živ samo do granice (najverovatnije je ubijen).

Devetnaesta dinastija Ramzesa I je započela 1292. pne.

Hronologija osamnaeste dinastije

uredi
HoremhebAiTutankamonSmenkhareAkhenatonAmenhotep IIITutmos IVAmenhotep IIHatšepsutaTutmos IIITutmos IITutmos IAmenhotep IAhmos I

Povezano

uredi