Raneb je bio faraon za vrijeme Druge dinastije Egipta. Manethon tvrdi da je vladao Egiptom 39 godina, ali tako velika brojka ne može biti potvrđena na temelju nekoliko pronađenih artefakata koje su datirane u njegovo doba. Neke od knjiga ga nazivaju Nebre.

Njegovo ime dolazi od imena boga Ra, koje se ponekad pisalo Re, pa mu tako ime znači 'Sin Ra'.

Literatura uredi

  • Toby A. H. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, Routledge, London/New York 1999, ISBN 0-415-18633-1, 84
Prethodi:
Hotepsekhemwy
Faraon Egipta
Druga dinastija
Slijedi:
Nynetjer