Deseta dinastija Egipta

(Preusmjereno sa stranice Deseta dinastija (Egipat))
Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Sedma, Osma, Deveta, Deseta i Jedanaesta (samo u Tebi) dinastija drevnog Egipta se često zajednički svrstavaju pod naziv Prvi prijelazni period.

Vladari

uredi

Poznati vladari u egipatskoj historiji za Deseta dinastiju su sljedeći (datumi su neprecizni):

Deveta i Deseta dinastija
Ime Komentar
Neferkare -
Wahkare -
Nebkaure -
Merykare -

Devetu dinastiju je u gradu Herakleopolis Magna osnovao Meryibra, a tamo se nastavila i Deseta dinastija. U to doba Egipat nije bio ujedinjen. Istovremeno je postojalo nekoliko lokalnih dinastija.

Deseta dinastija je vodila borbu s dinastijom sa sjedištem u Tebi, koja ju je na kraju svrgnula i kao Jedanaesta dinastija ujedinila Egipat.