Dvadeset osma dinastija Egipta

(Preusmjereno sa stranice Dvadeset osma dinastija (Egipat))
Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Dvadeset osma dinastija je naziv za dinastiju staroegipatskih vladara koja se, zajedno s Dvadeset šestom, Dvadeset sedmom, Dvadeset devetom, Tridesetom i Tridesetprvom dinastijom smješta u tzv. Kasni period.

Vladari

uredi

Dvadeset osma dinastija se sastojala od samog jednog vladara - Amirteja, dalekog potomka saiskih kraljeva Dvadeset šeste dinastije. On je poveo uspješan ustanak kojim se Egipat, koristeći metež izazvan smrću kralja Darija II, oslobodio od perzijske vlasti. Iza njega nisu ostali nikakvi spomenici.

Dvadeset osma dinastija
Ime Datumi
Amirtej 404 - 398. pne.

Povezano

uredi