Gornji Egipat je naziv za južni dio drevnog Egipta, koji se prostirao dolinom Nila od katarakta kod današnjeg Asuana na jugu do današnjeg Kaira na sjeveru. Boginja-zaštitnica Gornjeg Egipta se zvala Nekhbet.