Jug

strana svijeta
Za ostala značenja, vidi Jug (razvrstavanje).
Strane svijeta
Sjeverozapad Sjever Sjeveroistok
Zapad Kompas Istok
Jugozapad Jug Jugoistok

Jug (S) je jedna od četiri glavne strane svijeta, nasuprot sjeveru. Gledano prema jugu, zapad je 90° desno a istok 90° lijevo. Na kartama jug se nalazi na dnu, ukoliko to nije drugačije označeno i označava se sa 180° ili 6 sati.

Jug je moguće pronaći na više načina a jedan od najpouzdanijih je uz pomoć kompasa. Magnetna igla kompasa uvijek pokazuje pravac sjevera, a njena suprotna strana pravac juga. Sunce je točno u podne uvijek u pravcu juga. Jug je moguće pronaći uz pomoć sata na kazaljke i sunca. Malu kazaljku sata koja pokazuje sate potrebno je usmjeriti prema Suncu, a zatim zamisliti kut između male kazaljke i oznake koja na satu označava točno 12 sati. Sredina tog zamišljenog kuta daje pravac juga.

Jug je također vrlo rasprostranjeno slavensko ime tokom ranog srednjeg vijeka.